Veel Gestelde Vragen

Informatie

Algemene informatie

Allereerst raden wij, voordat u onroerend goed op Curaçao koopt, over het algemeen een officiële taxatie of een technische/bouwkundige analyse door een bouwkundige aan.

Met betrekking tot het koopproces is het belangrijk te weten of u besluit een lokale hypotheek aan te vragen, aangezien de aanvraagprocedure voor een hypotheek wat uitgebreider is voor niet-ingezetenen en tijd kost. Soms geeft de verkoper de voorkeur aan een pre-approval van de bank vóór het bod of de koopovereenkomst.

Zodra er overeenstemming is over een prijs, maken wij een kopie van uw paspoort en controleren wij uw woonadres. De koopovereenkomst wordt dan aan u verstrekt. De koper, mits hij/zij een particulier is, heeft het recht om binnen 3 dagen na ondertekening van de overeenkomst de koop zonder opgaaf van redenen te ontbinden.

Kopers doen betaling in escrow van notaris

Om uw koopintentie te staven, wordt een voorschot op het onroerend goed gevraagd, meestal 10% van de aankoopprijs. Deze betaling wordt altijd gedaan op de geblokkeerde rekening van de notaris.

Indien van toepassing: Kopers vragen een hypotheek aan

Deze stap wordt gestroomlijnd als u al een voorafgaande goedkeuring voor een lening hebt gekregen (wat slim is, want het kost tijd). Zo niet, dan begint u nu met de aanvraagprocedure voor een lening. Een indicatie van de tijdspanne is ca. Een indicatie is ongeveer zes weken vanaf de aanvraag voor een lokale hypotheek, en een minimum van 30% eigen vermogen voor inwoners, tot 50% voor niet-ingezetenen.

De sluitingstijd komt eraan

Als de financiering rond is en de onzekerheden zijn weggenomen, tekenen alle partijen de overdrachtsakte bij de notaris en wordt de transactie gesloten. Als partijen niet op het eiland zijn voor de ondertekening, kunnen zij een volmacht geven aan het notariskantoor of de makelaar. Een indicatie van de tijdspanne is ca. De notaris krijgt ongeveer een maand de tijd om zijn onderzoek te doen, gerekend vanaf de datum van ontvangst van het dossier tot de feitelijke overdrachtsdatum.

Eigendom en hypotheken worden wettelijk geregistreerd in het kadaster, het Kadaster, ter bescherming van de rechtszekerheid van eigendom en rechten.

Toepasselijke belastingen en vergoedingen:

 • Overdrachtsbelasting: 4 % van de aankoopprijs – niet voor “SPF” (Private Foundation)
 • Registratierechten en zegels:

o overdracht van eigendom (gemiddeld Naf 910),
o hypotheekaktes (minimaal Naf 725 + een extra Naf 100 per Naf 100.000 boven Naf 200.000 van de oprichtingswaarde, dit is echter gemaximaliseerd)

 • Zegel van schuld (in geval van hypotheek): 2 ‰ van de aankoopprijs
 • Jaarlijkse onroerendgoedbelasting (grond & gebouw(en) op basis van “Founder value” van de verkoopprijs (de hoogste van de twee:

o 0,4 ‰ <350.000 Naf
o 0,5 ‰ > >< < 350.000 – 750.000 Naf
o 0,6 ‰ > 750.000 Naf

(bij erfpachtgrond gelden andere regels, en alleen voor gebouw(en))

Notariskosten voor eigendomsoverdrachten en hypotheekakten zijn vaste tarieven (excl. 6 % BTW) vastgesteld door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie.

Zie ook:

https://www.burgersfungaloi.com/onroerend-goed/koop-en-overdracht-van-onroerende-zaken/

Bij het aanvragen van een verblijfsvergunning als investeerder hangen verblijfsduur en geïnvesteerd bedrag samen; hoe hoger de investering hoe langer de vergunning kan worden verleend:

o Investering > ANG 500.000 -> vergunning voor 3 jaar
o Investering > 750.000 ANG -> vergunning voor 5 jaar
o Investering > ANG 1.500.000 -> vergunning voor onbepaalde tijd

De kosten van een investeerdersvergunning liggen tussen ANG 1.865 en ANG 6.170 en kunnen bij ongewijzigde omstandigheden voor dezelfde periode worden verlengd.

Een investeerdersvergunning is geen werkvergunning! Voor vragen over het openen van (en werken in) uw eigen bedrijf op het eiland, controleer altijd de toepasselijke regelgeving bij de Immigratiedienst.

Neem contact op met de Immigratiedienst en/of Dos Mundos voor de meest recente en nauwkeurige informatie:

Immigratiedienst Toelatingsorganisatie
Investeerdersvergunning (in het Nederlands en Papiamentu)

Adres: Prinsenstraat 90 (vlakbij MacDonalds en Pietermaai Parking) – Punda – Willemstad.
Telefoon: (+5999) 7332000
E-mail: [email protected]
(openingstijden ma t/m do 08.00 – 15.00 uur, vr 08.00 – 14.00 uur)

Dos Mundos immigratie/emigratiediensten:

Adres: Saliña Galleries A-101 – Saliña – Willemstad
Telefoon: (+5999) 7872323
Email : [email protected]

PDF bestand: Aanvraagformulier Investeerdersvergunning (juni 2018)

Vereiste documenten bij bovengenoemd Aanvraagformulier Investeerdersvergunning:

 1. Volledig ingevuld & ondertekend Aanvraagformulier Investeerdersvergunning;
 2. Bewijs van betaling leges & rechten per aanvrager, per aangevraagde periode, van Girobank;
 3. Volledig ingevuld, gemotiveerd & ondertekend (tijdelijk) verblijfsaanvraagformulier;
 4. Kopie geldig paspoort;
 5. Pasfoto’s (4x) conform paspoortnormen (formaat 35mm x 45mm);
 6. Originele geboorteakte ter beoordeling (< 1 jr oud);
 7. Origineel bewijs van goed gedrag afgegeven in de laatste woonplaats (<3 maanden);
 8. Bewijs van geldige ziektekostenverzekering;
 9. Bankafschrift waaruit de gedane investering blijkt.
 • Nederlandse en Amerikaanse burgers mogen in totaal max. 6 maanden per kalenderjaar op het eiland verblijven zonder een verblijfsvergunning aan te vragen.
 • EU-burgers (bijv. Duitsers, Oostenrijkers, Belgen etc.) mogen met een toeristenvisum max. 3 maanden per kalenderjaar op het eiland verblijven. 3 maanden per kalenderjaar.
 • Anderen (bijv. Colombianen, Oekraïners, enz.) mogen met een toeristenvisum maximaal 1 maand per kalenderjaar op het eiland verblijven. 1 maand per kalenderjaar

http://www.gobiernu.cw/nl/justitie/sector-rechtshandhaving-openbare-orde-en-veiligheid/toelatingsorganisatie-curacao/

http://www.gobiernu.cw/nl/toelatingsorganisatie-curacao/formulieren/van-rechtswege-verklaring/

Nederlanders kunnen hier hun “Verklaring van Rechtswege” aanvragen: https://www.immigrationcur.org/MPS/Klantenportaal/Toelatingsorganisatie_NL?init=true
https://www.immigrationcur.org/MPS/Klantenportaal/Toelatingsorganisatie_NL?init=true
(Vul de “Toelatingscheck” in voordat u de aanvraagprocedure start).

Neem contact op met de Immigratiedienst en/of Dos Mundos voor de meest recente en nauwkeurige informatie:

Immigratiedienst Toelatingsorganisatie

Adres: Prinsenstraat 90 (vlakbij MacDonalds en Pietermaai Parking) – Punda – Willemstad.
Telefoon: (+5999) 7332000
E-mail: [email protected]
(openingstijden ma t/m do 08.00 – 15.00 uur, vr 08.00 – 14.00 uur)

I voor alle immigratie-/emigratiediensten

Telefoon: (+5999) 513 3011

E-mail: [email protected]

Website: https://iforallcuracao.com/

Dos Mundos immigratie/emigratiediensten:

Adres: Saliña Galleries A-101 – Saliña – Willemstad
Telefoon: (+5999) 7872323
E-mail : [email protected]

Website: www.dosmundos.cw

In (ultra) het kort: bent u ouder dan 50 jaar en klinkt het betalen van (ruwweg) 10% belasting op Curaçao over uw “wereldinkomen” u aantrekkelijk in de oren? Vraag advies aan een belastingadviseur of dit voor u interessant kan zijn. U kunt contact met mij opnemen voor gegevens van aanbevolen professionals. In het Nederlands een kort fragment van PricewaterHouse Coopers Curaçao (nu: Grant Thornton).
U moet kunnen aantonen dat u echt op het eiland woont.

Bij de aankoop van onroerend goed dat eigendom is van een particuliere stichting, kan de stichting zelf worden overgenomen, waardoor overdrachtsbelasting wordt vermeden. Dit is in sommige gevallen bijzonder interessant voor inwoners van Curaçao.

Meer informatie in het Nederlands door Fung-A-Loi & Samander Notarissen.

Een van de meest onderbenutte, maar ongelooflijk voordelige beleggingsstrategieën voor onroerend goed is het gebruik van een self-directed individual retirement account (SDIRA). Een SDIRA is een individuele pensioenrekening (IRA) waarbij de belegger zelf alle beleggingsbeslissingen neemt. Een SDIRA verschilt van een traditioneel beheerde IRA in die zin dat u, de IRA-houder, meer controle heeft over hoe uw fondsen worden geïnvesteerd.

Investeren in onroerend goed op Curaçao met behulp van een SDIRA omvat drie eenvoudige stappen:

 1. Identificeer uw investering en vraag fondsen aan
  Neem eerst contact op met een SDIRA-bewaarder en zij zullen u helpen de fondsen vrij te maken en uw rekening op te zetten.
  Identificeer vervolgens het onroerend goed/de investering die u wilt kopen en verzamel alle belangrijke documenten met betrekking tot de verkoop en overdracht van de investering.
  Alle documenten met betrekking tot de investering moeten op naam van uw IRA staan, niet op uw naam.
 2. De investering verwerken
  De door u gekozen IRA-bewaarder zal uw formulieren beoordelen en verwerken. Als alles correct en goedgekeurd is, zal het geld uit uw IRA worden verzonden voor de investering op basis van uw specificaties.
 3. Beheer en verkoop van de investering
  Zodra uw IRA de investering bezit, moeten alle uitgaven en winsten in verband met de investering van en terug naar de IRA komen.

Wanneer u klaar bent, geeft u uw bewaarder opdracht om de investering namens uw IRA te verkopen. Fondsen uit de verkoop van de investering keren belastingvrij terug naar uw SDIRA, waar u ze naar eigen goeddunken kunt blijven herinvesteren.

Het gebruik van SDIRA’s voor belastingvrije vastgoedinvesteringen is slechts een van de vele onderwerpen waarmee uw RE/MAX BonBini agent u kan helpen.

Als u op zoek bent naar de perfecte woning op Curaçao en wilt weten hoe u uw investering echt kunt maximaliseren, neem dan contact met mij op.

Wat is naleving?

De Financial Action Task Force (FATF) is een in 1989 opgericht intergouvernementeel orgaan met zetel in Parijs, Frankrijk.

De doelstellingen van de FAG zijn het vaststellen van normen en het bevorderen van een doeltreffende uitvoering van wettelijke, regelgevende en operationele maatregelen ter bestrijding van het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en andere daarmee samenhangende bedreigingen voor de integriteit van het internationale financiële stelsel. De FATF is derhalve een “beleidsvormend orgaan” dat werkt aan de totstandbrenging van de nodige wet- en regelgevende hervormingen op deze gebieden.

De afgelopen jaren hebben de regering en de financiële regelgevers de financiële instellingen steeds meer regels opgelegd. Zo hopen zij de integriteit van het financiële systeem te bevorderen en nieuwe financiële schandalen te voorkomen. Zo is er wetgeving over het voorkomen van fraude, voorkennis, en witwassen en terrorismefinanciering.

Hoe zit het op Curaçao?
Compliance staat op Curaçao nog in de kinderschoenen. Zeker in vergelijking met andere landen. Zo hebben de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk aan het begin van de vorige eeuw regelgeving voor de financiële sector ingevoerd. In Nederland en op Curaçao is men pas na 1990 begonnen met ‘compliance’ wetgeving.

Compliance heeft de laatste jaren steeds meer aandacht gekregen. Mede door de verankering van Europese richtlijnen in nationale wetgeving is ook voor Curaçao het aantal verplichtingen sterk toegenomen. Daardoor neemt de behoefte aan compliance toe. Slechts enkele makelaars werken volgens alle op Curaçao geldende compliance richtlijnen.

Landen die lid zijn van de FATF maken hun eigen wetten. Nationale Verordening Meldpunt Ongebruikelijke Transacties‘ (MOT) en ‘Nationale Verordening Identificatie voor Diensten‘ (LID) zijn de wetten voor compliance van Curaçao.

De Financial Investigation Unit (FIU) Curaçao is toezichthouder en controleert of makelaars zich aan de regels van deze wetten houden. Deze FIU-wetten zijn sinds 2010 van kracht en zijn in 2016 verder aangescherpt.

De FIU-wetgeving voor naleving is dynamische wetgeving; sanctielijsten worden aangepast. Het kan bijvoorbeeld verboden zijn voor brokers om zaken te doen met mensen uit bepaalde landen. Zo’n verbod kan later weer worden ingetrokken als de situatie verandert. Het is voor makelaars dus belangrijk om op de hoogte te blijven van de laatste regels. Daarom werkt een aantal makelaars met opleidingsbedrijven en/of aangestelde ‘compliance officers’.

Verschillende makelaars zijn lid van de Landelijke Werkgroep Nationale Risicobeoordeling (NRA). De NRA is een voorloper van de audit die de Wereldbank in het jaar 2022 in Curaçao gaat doen. De werkgroep bepaalt het huidige niveau van naleving en of er mogelijkheden zijn om dit in de toekomst beter te doen.

Meer info over de NRA in dit nieuwsartikel van The Curacao Chronicle.

De FIU kan onderzoek doen naar personen of bedrijven als daar aanleiding toe is. De FIU kan ook zelf bestuurlijke boetes opleggen als een makelaar of andere dienstverleners zich niet aan de wetten houden. Als er sprake is van een misdrijf (bijvoorbeeld witwassen) wordt de zaak doorverwezen naar het Openbaar Ministerie.

Voor een land als Curaçao is het van groot belang dat dienstverleners zich aan de internationale standaard (wetgeving) houden. Zo ontsnappen we aan het beeld dat Curaçao een eiland is ‘waar alles kan’.

Geldt dit ook voor Europese Nederlanders?
We merken dat onze Amerikaanse en Canadese klanten bekend zijn met dergelijke compliance regels, maar dat veel Europese klanten zich afvragen waarom ze zoveel informatie moeten geven als ze een huis willen kopen of verkopen op Curacao. Dit is immers niet nodig wanneer zij betrokken zijn bij een onroerend goed transactie in Nederland.

De regels op Curaçao gelden alleen voor niet-ingezetenen. In Nederland is dit hetzelfde: de nalevingsregels gelden niet voor mensen die in Nederland wonen. Immers, allerlei informatie over de inwoners is bekend bij de gemeente/belastingdienst/overheid in Nederland. Maar als de klant uit het buitenland komt, is het noodzakelijk om meer informatie over deze klant op te vragen als hij een woning wil kopen/verkopen.

Welke informatie en wat wordt ermee gedaan?
Naast een kopie van een gelegaliseerd paspoort en een uittreksel uit het geboorteregister (beide kunnen via de gemeente) moeten kopers ook een ‘bronvermelding’ invullen en ondertekenen. Deze verklaring gaat vergezeld van bijlagen, zoals een salarisstrook of een kopie van een bank- of spaarrekeningafschrift, naar de makelaar.

Met deze informatie wordt in de meeste gevallen niets gedaan. Alleen als er sprake lijkt te zijn van een ongebruikelijke transactie, wordt de naam van de klant doorgegeven aan de FIU. De FIU kan dan zelf beslissen of zij een nader onderzoek wil instellen.

Makelaars beslissen niet zelf of een transactie ongebruikelijk is of niet. Dat doet de “compliance officer”, op basis van daartoe opgestelde regels.

Samengevat:
De wetgever eist dat makelaars hun klanten kennen en daar onderzoek naar doen. Vooralsnog voldoen slechts enkele makelaars op Curaçao aan alle regels van deze wetgeving.

Wanneer u als klant via ons kantoor een huis wilt verkopen, kunt u erop vertrouwen dat wij de klant goed kennen. Zo houdt u ook mensen met slechte bedoelingen buiten de deur.

Voor mensen die een huis willen kopen is het misschien wat lastig om extra informatie te verstrekken, maar iedereen moet bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen van FATF. Zo maken we Curaçao en de wereld een betere en veiligere plek om in te leven.

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben over de FIU-wetgeving op Curaçao, stuur dan een e-mail naar [email protected].

Zie ook de informatie van Fung-A-Loi & Samander Notarissen.

Keukens:

Building Depot
Brugman Keukens
Kooyman

Wooninrichting / (Buiten) meubels:

Rottumhuys Caribbean
Mundo Mio
House of Style
Lot 1038
Techniek & Design

Notarissen:

Compare listings

Vergelijken